תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת א.ס. און ליין ניהול בע"מ (להלן "האתר" וה "החברה" בהתאמה). להלן תנאי השימוש באתר:
כל מידע שתספק ישמש אך ורק לצורך טיפול בפנייתך. החברה מתחייבת לא להעביר מידע שהובא לידיעתה דרך האתר לאף גורם ולעשות שימוש במידע רק לצרכיה.
המידע המופיע באתר הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה, ייעוץ, חוות דעת או הצעה לרכישת שירות כלשהו. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו מידע, על אף שהחברה עושה מאמצים סבירים כי המידע באתר יהיה מדויק ועדכני. כניסתך לאתר ופעילותך בו מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
עם כניסתך לאתר, הנך מסכים לכך שכל הסתמכות על המידע המופיע באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית ולא תהיה לך כל טענה בשל כך כלפי החברה.
האתר וכל התוכן המופיעים בו לרבות העיצוב, הלוגו, הפונטים, צילומים, תמונות, מפות, טקסט, גרפיקה, סרטונים, קבצי קול וכיוצ"ב ( להלן ולעיל – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה להשתמש במידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר עליך לעשות כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל ו/או במידע באופן העלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב.
הסימן הכולל את סמל החברה ו/או הלוגו A2BIZ הוא סימן מסחר רשום ולכן קניינה של החברה. השימוש בו מותר בלעדית לחברה.
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. החברה לא תהיה אחראית למובא ו/או לתוצאת השימוש בקישורים אלו.
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין השימוש באתר. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או יישומי תוכנה למיניהם שינבע או עלול לנבוע מהשימוש באתר.
לחברה עומדת הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. הפעילות באתר, לרבות תנאי השימוש בו, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.