בלוג יעוץ לעסקים

http://www.dreamstime.com/stock-photos-man-drawing-soccer-game-strategy-image20572533

מצפן האסטרטגיה העסקית – ערכים, יעוד וחזון

ארגונים מובילים בתחומם, מאופיינים, בכך שהם מזהים מגדירים וחולקים, כחלק מתרבותם האירגונית, ערכים, משמעות, חזון, עקרונות התנהגות, וסדרי עדיפויות, באופן שחברי הארגון יכולים להבין, להזדהות ולתרום להשגת המטרות המשותפות שלשמן נוצר הארגון.

קראו עוד >